fbpx

TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 1. Dades identificatives del titular

Els presents termes i condicions generals de venda regulen de manera integral totes les transaccions de venda que es puguin oferir, prestar o realitzar des de la botiga on-line ubicada a la pàgina web https://www.lavelladeromadriu.cat de la qual és titular Marta Tarrés (en endavant la Vella de Romadriu), amb codi d’identificació fiscal núm 53920921C, domicili social a c / Nou 13, Oliana.

Aquests termes i condicions poden ser modificats per La Vella de Romadriu en qualsevol moment, sent l’usuari informat de l’existència de qualsevol nova versió d’aquestes que contingui canvis que resultin substancials.

 

 1. L’usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Fer ús d’aquest lloc web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No realitzar cap compra falsa o fraudulenta.
 • Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades.

L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. La Vella de Romadriu no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment.

 

 1. Aplicabilitat de les condicions generals

Aquestes condicions s’apliquen a totes les cotitzacions, ofertes, activitats, acords i lliuraments de productes per o en nom de La Vella de Romadriu. La desviació d’aquestes condicions només és possible si les parts així ho han acordat explícitament per escrit.

 

 1. Objecte

Les presents condicions regularan l’ús del web https://www.lavelladeromadriu.cat que La Vella de Romadriu posa a disposició dels seus usuaris i clients. La compra a https://www.lavelladeromadriu.cat podrà realitzar des d’Espanya, comprenent tot el territori espanyol. Els productes que La Vella de Romadriu ven a través de la seva pàgina web són, principalment: Artesania

Aquestes Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, totes elles disposicions legals d’obligada aplicació.

La Vella de Romadriu podrà modificar sense previ avís, de manera que recomana una periòdica consulta de les mateixes, més encara quan es disposi a fer un ús efectiu de la seva botiga en línia situada al web https://www.lavelladeromadriu.cat. No obstant això, la Vella de Romadriuse compromet sempre a tenir-les actualitzades, a publicar l’última versió i permetre el seu accés i impressió en qualsevol moment.

 

 1. Condicions d’accés i compra

L’accés al Portal de La Vella de Romadriu és lliure i atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, independentment del posterior ús dels serveis oferts.

Es permetrà la compra sense necessitat de registre previ, i en qualsevol cas emplenar el formulari, a l’efecte d’identificar el comprador i el domicili de lliurament.

L’adquisició dels productes a https://www.lavelladeromadriu.cat només podrà fer-se per usuaris majors de divuit (18) anys, que hauran de seguir els passos i instruccions que acompanyaran tot el procés de compra, consistents, a manera merament enunciatiu:

I. Emplenament del formulari d’alta o el d’identificació d’usuaris prèviament registrats;

II. Visualització en pantalla del resum de la comanda, condicions de lliurament i despeses – si és el cas – d’enviament;

III. Acceptació de condicions de compra, la qual cosa suposa la lectura, comprensió i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com, si s’escau, de les condicions particulars existents;

IV. Recepció immediata de correu electrònic de resum en el compte utilitzada en el registre o – si no – en el termini més breu possible i sempre abans de les quatre hores següents.

No està permesa l’adquisició de productes en https://www.lavelladeromadriu.cat per a la seva posterior distribució o revenda, bé sigui en establiments públics o bé realitzats en l’àmbit domèstic. La Vella de Romadriu regularà i autoritzarà els permisos necessaris si en algun moment ho consentís, de manera que notificaria fefaentment aquesta habilitació a l’agent autoritzat.

 

 1. Comandes

No es podrà realitzar cap comanda vàlida sense acceptar expressament, a través de les caselles habilitades a aquests efectes, els termes i condicions i la política de privacitat de La Vella de Romadriu.

Totes les comandes es consideraran ofertes de compra sotmeses a aquests termes i condicions. La Vella de Romadriu es reserva el dret d’acceptar les mateixes si no es compleixen els requisits previstos en aquestes.

Realitzada una comanda el sistema genera automàticament un comprovant de la recepció del mateix. No obstant aquesta confirmació no suposa l’acceptació automàtica de la comanda, atès que la Vella de Romadriu es reserva el dret a demanar informació addicional, relacionada amb la identitat i el domicili per garantir, tant un correcte enviar de la comanda, com per assegurar la inexistència de frau relacionat amb les transaccions.

Es poden fer comandes els 365 dies de l’any, a qualsevol hora, excepte en els moments en què el servei aquest suspès per manteniment o per altres circumstàncies comercials i/o de força major.

Qualsevol comanda està subjecta a la disponibilitat de producte. En cas que no sigui possible lliurar una comanda per problemes en el subministrament o per no disposar d’estoc suficient, l’usuari tindrà l’opció d’esperar fins que el producte estigui disponible o cancel·lar la comanda.

 

 1. Lliurament

Es considera que s’ha produït el lliurament en el moment en què l’usuari o un tercer indicat per ell adquireixi la possessió material dels productes.

El termini de lliurament per a la comanda variarà segons el mètode d’enviament seleccionat i es veurà indicat a la pàgina web un cop s’obtingui la confirmació de la comanda, en qualsevol cas no ha de superar els 30 dies a comptar des de la data de confirmació de la comanda. En cas que no es pugui complir amb la data de lliurament, informarem d’aquesta circumstància a l’usuari i se li oferirà l’opció de seguir endavant amb la compra fixant una nova data de lliurament o la possibilitat d’anul·lar la comanda obtenint el reemborsament total del preu pagat.

Si el destinatari es troba absent en el moment del lliurament, es deixarà un avís perquè pugui recollir l’enviament en el lloc i en els terminis que s’indiquin. Transcorregut el termini sense que es produeixi la recollida, l’enviament serà retornat a la Vella de Romadriu.

 

 1. Preu i pagament

S’entén que el preu de cada producte és el que apareixerà a la pàgina web en el moment de realitzar cada comanda. L’usuari haurà d’abonar el preu marcat, incloent els impostos aplicables, juntament amb les despeses d’enviament, que s’afegiran al preu final a pagar.

Els preus poden ser modificats per La Vella de Romadriu en qualsevol moment i sense previ avís sense que això afecti les comandes ja confirmats. No obstant això, fins i tot confirmat la Vella de Romadriu no estarà obligat a atendre comandes quan el preu sigui incorrecte, especialment, quan l’error sigui manifest i es pugui reconèixer amb facilitat.

Els mitjans de pagament acceptats són:

Pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Reservat el dret de NO acceptar certs pagaments amb determinades targetes de crèdit.

La Vella de Romadriu es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament, podent-ne crear de noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de https://www.lavelladeromadriu.cat pugui realitzar reclamacions per aquest motiu. No obstant això si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzat, des https://www.lavelladeromadriu.cat ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint-li la opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

Pagament amb targeta de crèdit / dèbit: El càrrec es realitza en línia, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes. Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament https://www.lavelladeromadriu.cat utilitza sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primera línia en comerç electrònic. En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que s’utilitza té total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les dades del client gaudeixen de total confidencialitat i protecció. Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. Estan únicament utilitzats en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera de La Vella de Romadriu, a través del seu Passarel·la de Pagament Segur. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, la Vella de Romadriu no es fa responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap Contracte amb el client. La Vella de Romadriu es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client i adoptar les mesures que consideri oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren a la comanda.

 

 1. Dret de desistiment

L’Usuari té dret a desistir del contracte celebrat a través d’https://www.lavelladeromadriu.cat en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què l’Usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, hagi adquirit la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar a la Vella de Romadriu seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). L’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que s’inclou al final d’aquestes condicions, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici per part de l’Usuari d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, La Vella de Romadriu tornarà tots els pagaments rebuts de l’Usuari, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part de l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que s’ofereixi) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què l’Usuari informe a la Vella de Romadriu de la seva decisió de desistir del contracte. La Vella de Romadriu procedirà a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l’Usuari per a la transacció inicial, tret que aquest hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, l’Usuari no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. La Vella de Romadriu podrà retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que l’Usuari hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

L’Usuari haurà de retornar o lliurar directament els béns a la Vella de Romadriu, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte en el domicili de La Vella de Romadriu indicat al principi d’aquestes Condicions. Es considera complert el termini si l’Usuari efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. L’Usuari haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

L’Usuari només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

S’especifica en el present document que qualssevol Productes no segellats després de la seva entrega o que puguin ser objecte de devolució per motius sanitaris o fins de protecció de la salut, no són susceptibles de desistiment (incloent, a títol no limitatiu, qualssevol Productes de cura de la bellesa si es retira la seva tapa o tancament).

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que facin referència a:

 • El subministrament de béns el preu depengui de fluctuacions del mercat financer que La Vella de Romadriu no pugui controlar
 • el subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 • El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
 • El subministrament de begudes alcohòliques el preu hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real depengui de fluctuacions del mercat que el La Vella de Romadriu no pugui controlar.
 • Els contractes en què el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a la Vella de Romadriu que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent.
 • El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.
 • El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.
 • El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

 

 1. Garantia

D’acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, La Vella de Romadriu ofereix sobre tots els seus productes una garantia de dos (2) anys des de la seva entrega i procedirem, segons correspongui, a la reparació, substitució , rebaixa del preu o devolució de l’import del producte. Si ha de realitzar una reclamació de garantia li preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través dels mitjans de contacte previstos anteriorment.

Aquesta garantia no cobreix possibles trencaments o desgastos provocats per l’ús. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

 

 1. Servei d’atenció al Client

La Vella de Romadriu disposa d’un servei d’atenció al client perquè l’Usuari pugui gestionar les seves reclamacions, dubtes, o pugui sol·licitar garanties i executar el dret de desistiment.

L’usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions o sol·licituds d’informació al Servei d’Atenció al Client de La Vella de Romadriu, utilitzant per a això qualsevol de les següents vies:

– Enviant un correu electrònic a hola@lavelladeromadriu.cat

Tots els dubtes i especialment les queixes i suggeriments seran ateses a la major rapidesa, sense sobrepassar en cap cas els terminis que estableixi la legislació vigent.

Així mateix, tindrà constància de les mateixes mitjançant el lliurament d’un justificant per escrit, en paper o en qualsevol altre suport durador.

 

 1. Protecció de dades personals

Marta Tarrés, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, de manera que se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament:

Mantenir una relació comercial amb l’Usuari.

Dades recollides:

Les dades personals recollides en aquest lloc són els següents:

 • Obertura del compte: en crear el compte de l’usuari, el seu nom, cognoms, número de telèfon, adreça postal,
 • Login: quan l’usuari es connecta a la pàgina web, registra, en particular, el seu cognom, nom, dades d’accés, dades d’ús, ubicació i dades de pagament.
 • Perfil: la utilització dels serveis prestats en el lloc web permet introduir un perfil, que pot incloure una adreça i un número de telèfon.
 • Pagament: com a part del pagament dels productes i serveis oferts en el lloc web, es registren les dades financeres relatives al compte bancari o targeta de crèdit de l’usuari.
 • Comunicació: quan el lloc web s’utilitza per comunicar-se amb altres membres, les dades relatives a les comunicacions de l’usuari s’emmagatzemen temporalment.
 • Galetes: Les galetes s’utilitzen quan s’utilitza el lloc. L’usuari té la possibilitat de desactivar les cookies des de la configuració del seu navegador.

Ús de les dades personals

La finalitat de les dades personals recollides dels usuaris és posar a la seva disposició els serveis del lloc web, millorar-los i mantenir un entorn segur. Més específicament, els usos són els següents:

 • Accés i ús del lloc web per part de l’usuari;
 • Gestió del funcionament i optimització de la pàgina web;
 • Organització de les condicions d’ús dels serveis de pagament;
 • Verificació, identificació i autenticació de les dades transmeses per l’usuari;
 • Proposta a l’usuari de la possibilitat de comunicar-se amb altres usuaris del lloc web;
 • Implementació de l’assistència a l’usuari;
 • Personalització dels serveis mitjançant la visualització d’anuncis en funció de l’historial de navegació de l’usuari, segons les seves preferències;
 • Prevenció i detecció de fraus, gestió de malware (programari maliciós) i d’incidents de seguretat;
 • Gestió de possibles conflictes amb els usuaris;
 • L’enviament d’informació comercial i publicitària, segons les preferències de l’usuari.

Compartir dades personals amb tercers

Les dades personals poden ser compartits amb tercers en els següents casos:

 • Quan l’usuari utilitza els serveis de pagament, per a la implementació d’aquests serveis, el lloc web està en contacte amb terceres entitats bancàries i financeres amb les que ha celebrat contractes;
 • Quan l’usuari publica informació d’accés públic a les àrees de comentaris gratuïts del lloc web;
 • Quan l’usuari autoritza al lloc web d’un tercer a accedir a les seves dades;
 • Quan el lloc web utilitzi els serveis dels proveïdors de serveis per proporcionar serveis de suport a l’usuari, publicitat i pagament. Aquests proveïdors de serveis tenen un accés limitat a les dades de l’usuari, en el context de la prestació d’aquests serveis, i tenen l’obligació contractual de utilitzar-los de conformitat amb les disposicions de la normativa aplicable sobre protecció de dades personals;
 • Si així ho exigeix la llei, el lloc web pot transmetre dades per presentar reclamacions contra el lloc web i complir amb els procediments administratius i judicials;

Seguretat i confidencialitat

El lloc web aplica mesures organitzatives, tècniques, de programari i físiques en matèria de seguretat digital per protegir les dades personals contra l’alteració, destrucció i accés no autoritzats. No obstant això, cal assenyalar que Internet no és un entorn completament segur i que el lloc web no pot garantir la seguretat de la transmissió o l’emmagatzematge de la informació a Internet.

Implementació dels drets dels usuaris

D’acord amb la normativa aplicable a les dades de caràcter personal, els usuaris tenen els següents drets, que poden exercir dirigint la seva sol·licitud a l’adreça c / Nou 13 o al correu electrònic hola@lavelladeromadriu.cat.

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades ia la limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

 1. Idioma del contracte

Aquestes condicions generals de venda estan redactades en català. En cas que es tradueixin a una o diverses llengües estrangeres, preval el text en català en cas de litigi.

 

 1. Legislació aplicable

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

 

ANNEX

FORMULARI DE DESISTIMENT

(A emplenar pel consumidor, i s’enviarà per correu certificat amb justificant de recepció,

en un termini màxim de 14 dies a partir de la data de celebració del contracte)

A l’atenció de: Marta Tarrés

Situat a: C/ Nou, 13

Número de telèfon: +34 679 27 27 52

Adreça de correu electrònic: hola@lavelladeromadriu.cat

Per la present comunico que desisteixo de la compra realitzada a la seva botiga en línia, la qual identifico a continuació:

Nom i cognoms del comprador: ……………………………………………………………………………………..

Direcció del comprador: ……………………………………………………………………………………………………..

Correu electrònic del comprador: …………………………………………………………………………………………

Data de comanda: …………………………………………………………………………………………………………………

Referència de comanda: ………………………………………………………………………………………………………….

Signatura del comprador